├ťyelik S├Âzle┼čmesi

 

A┼ča─č─▒da belirtilen ┼čartlar, kurallar ve yasal sorumluluklar─▒ içeren Üyelik Sözle┼čmesi'nin HizmetTalebi.com Web sitesi kullan─▒lmadan önce okunmas─▒ tavsiye edilir. Belirtilen ┼čartlar─▒n sizin için uygun olmamas─▒ halinde lütfen HizmetTalebi.com sitesini kullanmay─▒n─▒z. HizmetTalebi.com taahhüt etti─či hizmetlerin süreklili─čini sa─člamak için diledi─či zaman bu Sözle┼čme'nin içeri─činde herhangi bir bildirimde bulunmaks─▒z─▒n tek tarafl─▒ de─či┼čiklik yapma yetkisini sakl─▒ tutmaktad─▒r ve kullan─▒c─▒lar─▒na siteye her giri┼čte Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi sayfas─▒n─▒ ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
 
MADDE 1 - TARAFLAR
 
a) HizmetTalebi.com
b) Kullan─▒c─▒
 
MADDE 2 - TANIMLAMALAR
 
─░┼čbu sözle┼čme metni içerisinde;
a) "Hizmet Talebi" HizmetTalebi.com'u
b) "Web Sitesi" HizmetTalebi.com internet sitesini,
c) "Kullan─▒c─▒" Herhangi bir sebeple Web Sitesi'ni kullanan ki┼čileri,
d) "Üye" Web Sitesi'nde kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifre vererek üye kayd─▒ olu┼čturan Kullan─▒c─▒'y─▒,
e) "Tüketici" Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullan─▒c─▒'y─▒,
f) "Hizmet Veren" Web Sitesi üzerinden Meslek Profili olu┼čturan ve/veya bir Tüketici taraf─▒ndan gönderilen Hizmet Talebi'ne cevap olarak hizmet sa─člamak üzere Teklif sunan bir ┼čah─▒s, kurulu┼č veya di─čer geçerli tüzel ki┼čiyi (Hizmet Veren tüzel bir ki┼či ise, "Hizmet Veren" terimi söz konusu Hizmet Veren ad─▒na hizmetleri yürüten ba─čl─▒ personelini de içerecektir.),
g) "Meslek Profili" Bir Hizmet Veren'in Web Sitesi üzerinde Tüketici'ye sunabilece─či belli bir al─▒┼čveri┼č veya hizmetin tan─▒t─▒m─▒n─▒ (Hizmet Veren, Tüketicilere teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler taraf─▒ndan yap─▒lan Hizmet Talebi'ne Teklif vermek için Meslek Profilleri olu┼čtururlar.)
─č) "Hizmet Talebi" Tüketici taraf─▒ndan, bir veya daha fazla Hizmet Veren'den Teklif istemek amac─▒yla Web Sitesi üzerinde Mü┼čteri taraf─▒ndan yay─▒nlanan tan─▒mlay─▒c─▒ hizmet veya i┼č iste─čini,
h) "Teklif" Bir Hizmet Veren'in, Tüketici'nin gönderdi─či Hizmet Talebine yan─▒t olarak gönderdi─či, hizmetleri belli bir mebla─č kar┼č─▒l─▒─č─▒nda sa─člama teklifini,
i) "Sözle┼čme" ─░┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesini ifade eder.
 
MADDE 3 - SÖZLE┼×MEN─░N KONUSU
 
Bu Sözle┼čme, herhangi bir Kullan─▒c─▒'n─▒n Web Sitesi'ni kullanmas─▒na ili┼čkin yasal olarak ba─člay─▒c─▒ ko┼čullar─▒ belirten elektronik bir sözle┼čmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil olu┼čturmakla, Web Sitesi'ne kay─▒t olan ya da olmayan herkes bu Sözle┼čme'nin tamam─▒n─▒ okudu─čunu, içeri─čini tamam─▒yla anlad─▒─č─▒n─▒ ve tüm maddelerini kay─▒ts─▒z ┼čarts─▒z onaylad─▒─č─▒n─▒ kabul ve ko┼čullar─▒na tabi olmay─▒ taahhüt eder. HizmetTabeli.com i┼čbu sözle┼čme'yi tek tarafl─▒ olarak de─či┼čtirme ya da tadil etme hakk─▒na sahiptir. HizmetTabeli.com herhangi bir de─či┼čiklik olmas─▒ halinde güncel kullan─▒m ┼čartlar─▒n─▒ ayn─▒ link alt─▒nda yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yay─▒nlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullan─▒c─▒lar─▒na bildirilecektir. Yenilenmi┼č güncel Sözle┼čme, Web Sitesi'nde yay─▒nland─▒─č─▒ andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullan─▒m─▒ o andan itibaren yenilenmi┼č Sözle┼čme ┼čartlar─▒na ba─čl─▒ olacakt─▒r. ─░┼čbu Sözle┼čme, Kullan─▒c─▒'n─▒n tek tarafl─▒ beyan─▒ ile de─či┼čtirilemez.
 
MADDE 4 - TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER─░
 
H─░ZMETTALEB─░.COM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER─░
 
HizmetTabeli.com hizmet veren ve tüketici'ye ili┼čkin hizmet, ürün ve sipari┼č bilgilerinin, kendisine bildirilmi┼č olan içeri─če uygun olarak, Web Sitesi'nde yer almas─▒n─▒ sa─člamakla yükümlüdür. Ancak Kullan─▒c─▒, Web Sitesi'nin kullan─▒m─▒ndan veya bir ar─▒za sonucu kullan─▒m d─▒┼č─▒ kalmas─▒ndan dolay─▒ u─črayabilece─či zararlardan dolay─▒ HizmetTabeli.com tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmi┼čtir.
 
Bu i┼člem a┼ča─č─▒daki ko┼čullarda gerçekle┼čecektir,
 
Ücretsiz Kullan─▒c─▒ ve Üye Olma
 
Kullan─▒c─▒ ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülü─čü yoktur. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili olu┼čturabilirler. Kullan─▒c─▒ kullan─▒m haklar─▒n─▒, Kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifresini ba┼čkalar─▒na devredemez. Kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifresinin ba┼čka ki┼čiler taraf─▒ndan kötü niyetle kullan─▒lmas─▒ndan do─črudan Kullan─▒c─▒ sorumludur. HizmetTabeli.com bu sebeple ödemek zorunda kalaca─č─▒ her türlü adli/idari para cezas─▒ ve/veya tazminat için Kullan─▒c─▒'ya aynen rücu hakk─▒na sahiptir.
 
HizmetTabeli.com'un kullan─▒c─▒'y─▒ üye olarak tutma zorunlulu─ču yoktur. Bir ba┼čka ifade ile HizmetTabeli.com üye'yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaks─▒z─▒n Web Sitesi'ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda kullan─▒c─▒'n─▒n tazminat talebi olmad─▒─č─▒ konusunda mutabakata varm─▒┼č oldu─ču kabul edilir.
 
 
 
─░leti┼čim
Copyright © 2014 T├╝m haklar─▒ HizmetTalebi.com'a aittir. Tasar─▒m CEF...