Gizlilik S├Âzle┼čmesi

 

 

HIZMET TALEBI, "Portal"dan Kullan─▒c─▒lar taraf─▒ndan kendisine elektronik ortamdan iletilen ki┼čisel bilgileri ve talepleri, Üyeleri ile yapt─▒─č─▒ "HIZMET TALEBI Üyelik Sözle┼čmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d─▒┼č─▒nda üçüncü ki┼čilere aç─▒klamayacakt─▒r.

 

Sistemle ilgili sorunlar─▒n tan─▒mlanmas─▒ ve "Portal"da ç─▒kabilecek sorunlar─▒n ivedilikle giderilebilmesi için, HIZMET TALEBI, gerekti─činde kullan─▒c─▒lar─▒n IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad─▒r. IP adresleri, kullan─▒c─▒lar─▒ genel bir ┼čekilde tan─▒mlamak ve kapsaml─▒ demografik bilgi toplamak amac─▒yla da kullan─▒labilir.

 

HIZMET TALEBI "Portal"─▒ dâhilinde ba┼čka sitelere link verebilir. HIZMET TALEBI, link vas─▒tas─▒yla eri┼čilen sitelerin gizlilik uygulamalar─▒ ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta┼č─▒mamaktad─▒r. Ki┼čisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numaras─▒, e-posta adresi ve kullan─▒c─▒y─▒ tan─▒mlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. HIZMET TALEBI, i┼čbu gizlilik politikas─▒nda aksi belirtilmedikçe ki┼čisel bilgilerinizden herhangi birini HIZMET TALEBI'in i┼čbirli─či içinde olmad─▒─č─▒ ┼čirketlere ve üçüncü ki┼čilere aç─▒klamayacakt─▒r. A┼ča─č─▒da belirtilen s─▒n─▒rl─▒ durumlarda HIZMET TALEBI, i┼čbu "Gizlilik Politikas─▒" hükümleri d─▒┼č─▒nda kullan─▒c─▒lara ait bilgileri üçüncü ki┼čilere aç─▒klayabilir. Bu durumlar s─▒n─▒rl─▒ say─▒da olmak üzere;

 

· Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite taraf─▒ndan ç─▒kar─▒lan ve yürürlükte olan hukuk kurallar─▒n─▒n getirdi─či zorunluluklara uymak;

· HIZMET TALEBI'nin kullan─▒c─▒larla akdetti─či "HIZMET TALEBI Üyelik Sözle┼čmesi"'nin ve di─čer sözle┼čmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar─▒ uygulamaya koymak amac─▒yla;

· Yetkili idari ve adli otorite taraf─▒ndan usulüne göre yürütülen bir ara┼čt─▒rma veya soru┼čturman─▒n yürütümü amac─▒yla kullan─▒c─▒larla ilgili bilgi talep edilmesi;

·   Kullan─▒c─▒lar─▒n haklar─▒ veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldu─ču hallerdir.

HIZMET TALEBI, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay─▒, bunu bir s─▒r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili─čin sa─članmas─▒ ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam─▒n─▒n veya herhangi bir k─▒sm─▒n─▒n kamu alan─▒na girmesini veya yetkisiz kullan─▒m─▒n─▒ veya üçüncü bir ki┼čiye if┼čas─▒n─▒ önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay─▒ ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

HIZMET TALEBI, kullan─▒c─▒lar ve kullan─▒c─▒lar─▒n "Portal"─▒ kullan─▒m─▒ hakk─▒ndaki bilgileri teknik bir ileti┼čim dosyas─▒n─▒ (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti┼čim dosyalar─▒, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan─▒c─▒n─▒n taray─▒c─▒s─▒na (browser) gönderdi─či küçük metin dosyalar─▒d─▒r. Teknik ileti┼čim dosyas─▒ bir internet sitesi hakk─▒nda durum ve tercihleri saklayarak ─░nternet'in kullan─▒m─▒n─▒ kolayla┼čt─▒r─▒r. Teknik ileti┼čim dosyas─▒, "Portal"─▒ kaç ki┼činin kulland─▒─č─▒n─▒, bir ki┼činin "Portal"─▒ hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti─čini ve ne kadar kald─▒klar─▒ hakk─▒nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan─▒c─▒lar için özel tasarlanm─▒┼č kullan─▒c─▒ sayfalar─▒ndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard─▒mc─▒ olur. Teknik ileti┼čim dosyas─▒, ana bellekte veya e-postan─▒zdan veri veya ba┼čkaca herhangi bir ki┼čisel bilgi almak için tasarlanmam─▒┼čt─▒r. Taray─▒c─▒lar─▒n pek ço─ču ba┼čta teknik ileti┼čim dosyas─▒n─▒ kabul eder biçimde tasarlanm─▒┼čt─▒r ancak kullan─▒c─▒lar dilerse teknik ileti┼čim dosyas─▒n─▒n gelmemesi veya teknik ileti┼čim dosyas─▒n─▒n gönderildi─činde ikaz verilmesini sa─člayacak biçimde ayarlar─▒ de─či┼čtirebilirler.

HIZMET TALEBI, on-line davran─▒┼čsal reklamc─▒l─▒k ve pazarlama yap─▒labilmesi amac─▒yla siteye gelen kullan─▒c─▒n─▒n sitedeki davran─▒┼člar─▒n─▒ taray─▒c─▒da bulunan bir cookie (çerez) ile ili┼čkilendirme ve görüntülenen sayfa say─▒s─▒, ziyaret süresi ve hedef tamamlama say─▒s─▒ gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tan─▒mlama hakk─▒n─▒ haizdir. Daha sonra bu kullan─▒c─▒ya sitede ya da Görüntülü Reklam A─č─▒’ndaki di─čer sitelerde, kullan─▒c─▒lar─▒n ilgi alanlar─▒na göre hedefe yönelik reklam içeri─či gösterilir.

Google AFS reklamlar─▒n─▒n HIZMET TALEBI’e yönlendirilmesi esnas─▒nda Google KULLANICILARIN taray─▒c─▒s─▒na çerez yerle┼čtirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amac─▒ ile web i┼čaretleri kullanabilir.

HIZMET TALEBI, kullan─▒c─▒lar─▒n birbirlerine gönderdikleri mesajlar─▒n içine, mesaj─▒ gönderen kullan─▒c─▒n─▒n cep telefonu numaras─▒ bilgisini ekleyebilir.

HIZMET TALEBI taraf─▒ndan "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullan─▒c─▒lardan talep edilen bilgiler, HIZMET TALEBI ve i┼čbirli─či içindeki ki┼čiler taraf─▒ndan bu kullan─▒c─▒lara do─črudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyile┼čtirmek ve veri taban─▒ olu┼čturmak amac─▒yla kullan─▒lmaktad─▒r.

HIZMET TALEBI, i┼čbu "Gizlilik Politikas─▒" hükümlerini diledi─či zaman "Portal"da yay─▒nlamak suretiyle de─či┼čtirebilir. HIZMET TALEBI'in de─či┼čiklik yapt─▒─č─▒ Gizlilik Politikas─▒ hükümleri "Portal"da yay─▒nland─▒─č─▒ tarihte yürürlük kazan─▒r.

 
 
 
─░leti┼čim
Copyright © 2014 T├╝m haklar─▒ HizmetTalebi.com'a aittir. Tasar─▒m CEF...